Chính sách bảo mật & Điều khoản sử dụng

Mục này quy định các Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý với các điều khoản này.

Cung cấp và chia sẻ thông tin

Ngô Thời Nhiệm luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của phụ huynh và các bé. Ngô Thời Nhiệm hiểu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích nhận tư vấn, đăng ký học và mong muốn các thông tin cá nhân của mình và bé được an toàn và bảo mật. Vì vậy, Ngô Thời Nhiệm cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi ưu tiên áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà phụ huynh cung cấp. Ngô Thời Nhiệm không để lộ các thông tin tài chính cá nhân của phụ huynh và các bé cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

  • Chúng tôi được sự đồng ý của phụ huynh hoặc đã thông báo trước cho phụ huynh.
  • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của phụ huynh cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, Ngô Thời Nhiệm chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

Thu thập thông tin cá nhân

Ngô Thời Nhiệm có thể thu thập các thông tin cá nhân của phụ huynh từ các nguồn sau:

  • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
  • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
  • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

Sử dụng thông tin

Mục đích của Ngô Thời Nhiệm khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của phụ huynh là để:

  • Hỗ trợ Ngô Thời Nhiệm tốt hơn trong việc phục vụ cũng như chăm sóc phụ huynh và các bé tốt hơn.
  • Hỗ trợ Ngô Thời Nhiệm xác định phụ huynh và các bé cũng như bảo mật tốt hơn các thông tin cá nhân và thông tin học tập của phụ huynh và các bé tại Ngô Thời Nhiệm.
  • Giúp Ngô Thời Nhiệm nắm bắt nhu cầu của phụ huynh và các bé nhằm cung cấp các khóa học phù hợp.
  • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tính bảo mật của thông tin

Toàn thể nhân viên Ngô Thời Nhiệm đều được huấn thị triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin phụ huynh và các bé. Trong nội bộ Ngô Thời Nhiệm chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của phụ huynh và các bé. Chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân phụ huynh và các bé.

Ngô Thời Nhiệm đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của phụ huynh và các bé không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngô Thời Nhiệm thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù Ngô Thời Nhiệm luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới Ngô Thời Nhiệm. Khi thông tin tới được Ngô Thời Nhiệm, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi. Khi phụ huynh và các bé không còn theo học tại hoặc tạm dừng học tập tại Ngô Thời Nhiệm, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

Đảm bảo an ninh

Ngô Thời Nhiệm luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho phụ huynh và các bé. Khi đặt Tên truy cập và Mật khẩu, phụ huynh nên tránh sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh…

Bản quyền và thương hiệu

Tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Ngô Thời Nhiệm. Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được Ngô Thời Nhiệm cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm. Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử dụng đăng ký trực tuyến đồng nghĩa với việc Quý khách chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về an ninh và bảo mật của Ngô Thời Nhiệm. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của Ngô Thời Nhiệm. Ngô Thời Nhiệm, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của Ngô Thời Nhiệm tại www.mamnonngothoinhiem.vn. Trường hợp Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trung tâm Ngô Thời Nhiệmgần nhất để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho Quý khách những khóa học chất lượng tốt nhất.

Điều khoản sử dụng website

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Quyền sở hữu

Ngô Thời Nhiệm là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Ngô Thời Nhiệm.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được Ngô Thời Nhiệm chấp thuận trước bằng văn bản.

Không bảo đảm

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Ngô Thời Nhiệm không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài tiệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

Rủi ro và cách thức xử lý

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ, các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của đương sự.

Thư điện tử

Ngô Thời Nhiệm không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Ngô Thời Nhiệm qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Ngô Thời Nhiệm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Ngô Thời Nhiệm, hoặc nếu Ngô Thời Nhiệm gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Ngô Thời Nhiệm không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website.

Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải. Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Tất cả Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng.

Chính sách liên kết

Ngô Thời Nhiệm không chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin của các trang web không phải của Ngô Thời Nhiệm khi Quý khách truy cập trong trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo cách hoạt động của các cookie bên thứ ba hoặc liệu bên thứ ba có đặt các cookie có thể xâm nhập thông tin cá nhân của bạn hay không. Chúng tôi mong Quý khách xem kỹ chính sách riêng tư của mỗi đường link trang web mà bạn ghé thăm trước khi bạn cung cấp những thông tin cá nhân riêng tư. Ngô Thời Nhiệm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm các thông tin, nội dung, trình bày hay độ chính xác cũng như có bất kỳ đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, về những trang web bên ngoài.