Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019

Thông qua hoạt động tham quan siêu thị, các trẻ tại trường #Mầmnon Ngô Thời Nhiệm học tập được nhiều kỹ năng sống trong cuộc sống như: cách giao tiếp với người bán hàng - khi thanh toán tiền tại quầy thu ngân - biết được cách chọn lựa thực phẩm - cùng sắp xếp hàng hóa với các chú nhân viên....

Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019
Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019
Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019
Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019
Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019
Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019
Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019
Hoạt động trải nghiệm tham quan siêu thị Metro năm 2019

Trẻ được giới thiệu về các gian hàng bánh - kẹo, rau tươi, nơi chế biến thực phẩm tươi sống …..

Nguồn: Ban biên tập trường Mầm Non Ngô Thời Nhiệm