Lễ tổng kết - Lễ ra trường khối lá năm học 2019 - 2020

Nguồn: Ban biên tập trường Mầm Non Ngô Thời Nhiệm