Chương trình giảng dạy môn năng khiếu thể dục nhịp điệu

THÁNG

NỘI DUNG

9.2020

Khởi động chung

Mầm: Cháu lên ba

 • Chồi: Quả bóng tròn
 • Lá: Nối vòng tay lớn

Thả lỏng

10.2020

Khởi động chung

Mầm: Chú chuột nhắt

 • Chồi: Em yêu trường em
 • Lá: Bé thích vận động

Thả lỏng

11.2020

Khởi động chung

Mầm: LK Trường mầm non

 • Chồi: Út là út ngoan
 • Lá: Bé vui khỏe

Thả lỏng.

12.2020

Khởi động chung

Mầm: Jingel bell

 • Chồi: Jingel bell
 • Lá: Bé vui Noel

Thả lỏng

1.2020

Khởi động chung

Mầm: Tết là Tết

 • Chồi: Tết là Tết
 • Lá: Em chúc xuân

Thả lỏng.

2.2020

Khởi động chung

Mầm: Chú ếch con

 • Chồi: Cái bống
 • Lá: Cái bống

Thả lỏng.

3.2020

Khởi động chung

Mầm: Đội kèn tí hon

 • Chồi: Hai con thằn lằn con
 • Lá: Vui đến trường

   Thả lỏng

4.2020

Khởi động chung

Mầm: Út cưng

 • Chồi: Bóng bóng bang bang
 • Lá: Bóng bóng bang bang

Thả lỏng.

5.2020

Khởi động chung

Mầm: Bé yêu biển lắm

 • Chồi: Em sẽ là mùa xuân của mẹ
 • Lá: Bay vào tương lai

Thả lỏng.