Bé tập mang dép (25 - 36 tháng)

Nguồn: Ban biên tập trường Mầm Non Ngô Thời Nhiệm