Lịch học tập trong ngày của bé

Một tuần của bé (thứ hai đến thứ bảy)

Thời gian

Khối Lá

Khối Chồi

Khối Mầm

Khối 25 - 36 tháng

Khối 19 - 24 tháng

Khối 12 - 18 tháng

6g45 – 7g15 ĐÓN TRẺ - Trò chuyện sáng ĐÓN TRẺ- Trò chuyện sáng ĐÓN TRẺ- Trò chuyện sáng ĐÓN TRẺ- Trò chuyện sáng ĐÓN TRẺ- Trò chuyện sáng ĐÓN TRẺ- Trò chuyện sáng
7g15 – 7g30 THỂ DỤC SÁNG- TẬP DÂN VŨ- TẬP DƯ CÂN BÉO PHÌ THỂ DỤC SÁNG- TẬP DÂN VŨ- TẬP DƯ CÂN BÉO PHÌ THỂ DỤC SÁNG- TẬP DÂN VŨ- TẬP DƯ CÂN BÉO PHÌ THỂ DỤC SÁNG THỂ DỤC SÁNG THỂ DỤC SÁNG
7g30 – 8g30 ĂN SÁNG- UỐNG SỮA ĂN SÁNG- UỐNG SỮA ĂN SÁNG- UỐNG SỮA ĂN SÁNG- UỐNG SỮA ĂN SÁNG- UỐNG SỮA ĂN SÁNG- UỐNG SỮA
8g30 – 9g00 HOẠT ĐỘNG HỌC - Rèn các kỹ năng theo lứa tuổi, hoạt động tự phục vụ. - Giáo dục 5 mặt phát triển theo Chương trình GDMN. HOẠT ĐỘNG HỌC - Rèn các kỹ năng theo lứa tuổi, hoạt động tự phục vụ. - Giáo dục 5 mặt phát triển theo Chương trình GDMN. HOẠT ĐỘNG HỌC - Rèn các kỹ năng theo lứa tuổi, hoạt động tự phục vụ. - Giáo dục 5 mặt phát triển theo Chương trình GDMN. HOẠT ĐỘNG HỌC - Rèn các kỹ năng theo lứa tuổi, hoạt động tự phục vụ. - Giáo dục 4 mặt phát triển theo Chương trình GDMN. HOẠT ĐỘNG HỌC - Rèn các kỹ năng theo lứa tuổi, hoạt động tự phục vụ. - Giáo dục 4 mặt phát triển theo Chương trình GDMN. HOẠT ĐỘNG HỌC - Rèn các kỹ năng theo lứa tuổi, hoạt động tự phục vụ. - Giáo dục 4 mặt phát triển theo Chương trình GDMN.
9g00 – 9g30 HOẠT ĐỘNG GÓC - Rèn kỹ năng, thao tác qua các vai chơi. HOẠT ĐỘNG GÓC - Rèn kỹ năng, thao tác qua các vai chơi. HOẠT ĐỘNG GÓC - Rèn kỹ năng, thao tác qua các vai chơi. HOẠT ĐỘNG GÓC - Rèn kỹ năng, thao tác qua các vai chơi. HOẠT ĐỘNG GÓC - Rèn kỹ năng, thao tác qua các vai chơi. HOẠT ĐỘNG GÓC - Rèn kỹ năng, thao tác qua các vai chơi.
9g30 – 10g00 HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - Vui chơi với đồ chơi ngoài trời. - Chơi các trò chơi vận động ngoài trời. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - Vui chơi với đồ chơi ngoài trời. - Chơi các trò chơi vận động ngoài trời. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - Vui chơi với đồ chơi ngoài trời. - Chơi các trò chơi vận động ngoài trời. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - Vui chơi với đồ chơi ngoài trời. - Chơi các trò chơi vận động ngoài trời. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - Vui chơi với đồ chơi ngoài trời. - Chơi các trò chơi vận động ngoài trời. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - Vui chơi với đồ chơi ngoài trời. - Chơi các trò chơi vận động ngoài trời.
10g00 – 11g30 VỆ SINH- ĂN TRƯA- Chuẩn bị ngủ trưa VỆ SINH- ĂN TRƯA- Chuẩn bị ngủ trưa VỆ SINH- ĂN TRƯA- Chuẩn bị ngủ trưa VỆ SINH- ĂN TRƯA- Chuẩn bị ngủ trưa VỆ SINH- ĂN TRƯA- Chuẩn bị ngủ trưa VỆ SINH- ĂN TRƯA- Chuẩn bị ngủ trưa
11g30 – 14g00 NGỦ TRƯA NGỦ TRƯA NGỦ TRƯA NGỦ TRƯA NGỦ TRƯA NGỦ TRƯA
14g00 – 15g00 Vệ sinh sau khi ngủ trưa - Ăn xế - Uống sữa xế Vệ sinh sau khi ngủ trưa - Ăn xế - Uống sữa xế Vệ sinh sau khi ngủ trưa - Ăn xế - Uống sữa xế Vệ sinh sau khi ngủ trưa - Ăn xế - Uống sữa xế Vệ sinh sau khi ngủ trưa - Ăn xế - Uống sữa xế VỆ SINH- ĂN TRƯA- Chuẩn bị ngủ trưa
15g00 – 16g00 Sinh hoạt chiều - Rèn luyện kỹ năng Sinh hoạt chiều - Rèn luyện kỹ năng Sinh hoạt chiều - Rèn luyện kỹ năng Sinh hoạt chiều - Rèn luyện kỹ năng Sinh hoạt chiều - Rèn luyện kỹ năng Sinh hoạt chiều - Rèn luyện kỹ năng
16g00 – 17g00 Vệ sinh - Trả trẻ Vệ sinh - Trả trẻ Vệ sinh - Trả trẻ Vệ sinh - Trả trẻ Vệ sinh - Trả trẻ Vệ sinh - Trả trẻ
17g10 – 19g00 Giữ trẻ ngoài giờ Giữ trẻ ngoài giờ Giữ trẻ ngoài giờ Giữ trẻ ngoài giờ Giữ trẻ ngoài giờ Giữ trẻ ngoài giờ