Quy định hồ sơ nhập học

Công tác tuyển sinh được tổ chức liên tục trong năm học đối với các lớp học còn chỗ trống.

Stt Danh mục hồ sơ Hồ sơ nộp khi dự tuyển Hồ sơ nộp khi nhập học
1 01 giấy khám sức khỏe tổng quát của học sinh có xác nhận của bác sĩ và đóng dấu của cơ quan y tế mới cấp trong vòng 01 tháng (bản gốc)   x
2 01 giấy khai sinh của học sinh (bản sao có dấu đỏ) Ở mặt sau của giấy khai sinh: Phụ huynh ghi rõ “Cam kết toàn bộ thông tin trong bản sao khớp với thông tin trong bản chính của giấy khai sinh” và ký xác nhận   x
3 01 sổ hộ khẩu có thông tin của học sinh (bản photo)   x
4 01 sổ tiêm chủng (bản photo)   x
5 01 thẻ bảo hiểm y tế nếu có (bản photo)   x