Thông Tin Về Đồng Phục Các Bé

Đồng phục là cách để thể hiện bản sắc và niềm tự hào về Trường với cộng đồng lớn hơn, đồng thời cũng là trang phục tự chọn khi đến Trường.